• PROTOKÓŁ Z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Światowa Rada Badań nad Polonią, Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. >>> Pobierz
  • Zaproszenie na konferencję "BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓW">>> Pobierz
  • Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 8 czerwca 2013 r. >>> Pobierz