"Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamoœci narodowej mniejszoœci polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich",

która odbędzie się w dniach 30-31 lipca 2014 roku, 
Informacje>>> Pobierz zaproszenie, karta zgłoszeniowa: Pobierz kartę zgłoszeniową