Generał Kazimierz Glabisz (1893-1981). Służba wojskowa, działalność sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie. Konferencja naukowa 24 maja 1994 r. w Gorzowie Wlkp. Redakcja: Marek Szczerbiński, Andrzej Suchcitz, 

Książka ukazała się dzięki finansowej pomocy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Urzędu Gminy i Miasta Odolanowa. 

 

SPIS TREŚCI : 
Wprowadzenie, s. 11-14,
Przemówienia gości, s. 15-24,
Andrzej Suchcitz, Marek Szczerbiński, Bernard Woltmann - Szkic do biografii generała Kazimierza Glabisza, s. 25-36
Waldemar Rezmer - Kazimierz Glabisz w mundurze obcej armii i początek jego kariery w polskich siłach zbrojnych (1915-1928), s. 37-48,
Zdzisław Cutter - Służba wojskowa Kazimierza Glabisza w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych (1929-1939), s. 49-58,
Michał Słoniewski - Działalność Kazimierza Glabisza w polskich związkach sportowych i ruchu olimpijskim w latach międzywojennych, s. 59-66,
Edmond Gogolewski, Marek Szczerbiński - Generał Kazimierz Glabisz jako działacz uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii, s. 67-78,
Wiesław Hładkiewicz, Patrik Borkowski - Fragmenty najnowszych dziejów Polski w twórczości publicystycznej Kazimierza Glabisza, s. 79-84,
Andrzej Rożanowicz - Ze wspomnień rodzinnych, s. 85-90,
Zbigniew Szafkowski - Akta osobowe Kazimierza Glabisza w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, s. 91-92,
Janusz Płaczek - Turniej piłkarski imienia generała Kazimierza Glabisza, s. 93,
Podsumowanie, s. 94-95,
Summary-Resume, s. 96-97,
Aneksy, s. 99-118,
Indeks nazwisk, s. 119-122.