Organizacje polonijne. Dzieje, współczesność, perspektywy. Konferencja naukowa 24-25 czerwca 1997 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp. Redakcja: Marek Szczerbiński. 

Książka ukazała się dzięki finansowej dotacji Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) w Londynie.

 

SPIS TREŚCI : 
Wprowadzenie, s. 7

Część I
Antoni Giza - Polacy na Wileńszczyźnie w poczatkach XX wieku, s. 11,
Bogdan J. Kunicki - Losy emigrantów polskich we Francji w okresie międzywojennym, s. 17
Jan Draus - Polskie ośrodki naukowe w Palestynie w latach 1941-1947, s. 29
Stanisław Portalski - Polskie osiagnięcia technologiczne na obczyźnie (wybrane zagadnienia), s. 41
Edmond Gogolewski - Michał Franciszek Kwiatkowski (1883-1966). Życie poświęcone dziennikarstwu wśród polskiej emigracji zarobkowej, s. 45
Roman Dzwonkowski SAC - Młodzież polskiego pochodzenia z byłego ZSRR na studiach w Polsce, s. 57
Wiesław Hładkiewicz - Problematyka badań polskioej emigracji w Niemczech po 1945 r. - komentarze metodologiczne, s. 61
Marek Szczerbiński - Działalność Społecznego Ośrodka Dokumentacji i Badań Dziejów Harcerstwa na Obczyźnie (1992-1997), s. 65
Kazimierz Dopierała - Encyklopedia Emigracji Polskiej i Polonii - problemy organizacyjno-metodologiczne, s. 71

Część II

Edward Kołodziej - Harcerstwo polskie w Belgii w latach międzywojennych, s. 75
Edward Olszewski - Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w Danii (1926-1996), s. 85
Leonidas Klisiewicz, Jerzy Witting - Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, s. 99
Leonidas Klisiewicz - Przegląd publicystyki metodyczno-programowej i historycznej Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju w latach 1939-1998, s. 103
Jerzy Witting - Organizatorzy i wybitni działacze Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, s. 109
Wiesław Kiewlak - Udział harcerstwa w odrodzeniu świadomości narodowej polskiej młodzieży na Białorusi, s. 117
Józef Szymeczek - Działalność Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej (1989-1998), s. 121
Jacek Kurzępa, Mariusz Goształ - Historia Harcerstwa Polskiego na Litwie, s. 143
Zyta Kołoszewska - Współczesność Harcerstwa Polskiego na Litwie, s. 143
Leonidas Kliszewicz - Z rozważań na przyszłością ruchu harcerskiego na obczyźnie, s. 145
Adam F. Baran - Internet jako nowe źródło badań Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, s. 149

Statut Rady Porozumiewawczej badań nad Polonią