Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej

na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich

30 lipca 2014 roku

Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62

 

Szczegóły tutaj

"Zaolzie i Zaolziacy"

Konferencja międzynarodowa pod honorowym patronatem Konsul RP Pani Anny Olszewskiej

Czytaj więcej...

Tragedia Smoleńska – Prawda – Godność – Tożsamość: to tytuł referatu jaki przedstawiła mec. Maria Szonert Binienda w sobotę 12 kwietnia uczestnikom Forum Działaczy oraz Przedstawicieli Organizacji Polonijnych z USA i Kanady oraz uczestnikom IV Rocznicy Obchodów Katastrofy Smoleńskiej w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, stan Pensylwania.

Czytaj więcej...