Zawiadamiamy, że gotowa już jest monografia z niedawnej międzynarodowej konferencji naukowej "Udział i rola Polonii Amerykańskiej w kształtowaniu stosunków polityczno-społecznych pomiędzy USA i Polską w XX I XXI wieku".

Wersję elektroniczną tej monografii można pobrać z naszego portalu tutaj:

Rola_Polonii...Orchard_Lake-2020-10

Rola_Polonii...Orchard_Lake-2020-10_okładka