Szanowne Koleżanki i Koledzy – Członkowie Stowarzyszenia ŚRBnP oraz Kandydaci na Członków Stowarzyszenia ŚRBnP.

 

Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia zaplanowane jest na dzien 30 lipca 2014 r. w Warszawie w sali konferencyjnej restauracji „Albert” /adres jak wyżej/ po zakończeniu w tym dniu naszej międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Niepodległości, al. Solidarności 62, pt „ Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie ZSRR.

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Członkowie Stowarzyszenia ŚRBnP oraz Kandydaci na Członków Stowarzyszenia ŚRBnP.

Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia zaplanowane jest na dzien 30 lipca 2014 r. w Warszawie w sali konferencyjnej restauracji „Albert” /adres jak wyżej/ po zakończeniu w tym dniu naszej międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Niepodległości, al. Solidarności 62, pt „ Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie ZSRR.

Obrady Walnego Zebrania Członków ŚRBnP rozpoczniemy po obiedzie w restauracji „Albert” / obiad planujemy w godz 16:15 - 17:00 /, a zakończenie obrad Walnego Zebrania przewidujemy około godz 20:00.

 Bardzo serdecznie w imieniu Zarządu ŚRBnP mam zaszczyć zaprosić wszystkich naszych Członków oraz Kandydatów na Członków ŚRBnP do wzięcia udziału we wspólnym obiedzie oraz Walnym Zebraniu. Uczestnictwo Szanownych Koleżanke i Kolegów jest niezmiernie ważne ponieważ planujemy dokonanie szeregu zmian w Statucie - zmian dotyczących zwiększenia zakresu naszego działania, jak i niektórych innych zmian organizacyjnych. Poniżej w zakładkach załączam List z zaproszeniem na Walne Zebranie Członków ŚRBnP i informacjami w tym zakresie, Proponowany Porządek Obrad Walnego Zebrania ŚRBnP oraz Sprawozdanie dotyczące działalności ŚRBnP za okres od 04.2013 r. do 07.2014 r.

 Pozdrawiam serdecznie

 Walter, Wiesław Gołębiewski – prezes ŚRBnP

 

List Prezesa ŚRBnP

Proponowany Porządek Obrad Walnego Zebrania ŚRBnP

Sprawozdanie Prezesa ŚRBnP dotyczące działalności ŚRBnP za okres od 04.2013 r. do 07.2014 r.

                                                      

 

Kontakt:

REDAKCJA:Maciej Jarota

adres email: maciej.jarota@gmail.com