Z wielkim smutkiem przekazujęmy wiadomość o śmierci naszego kolegi,

dr Janusza Kamockiego. 

Odszedł 22 października 2021 roku.

Pan Janusz był absolwentem etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Od zakończenia studiów do przejścia na emeryturę był zawodowo związany z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.  Naukowo interesował się kulturą orientu i sytuacją Polonii.  Od listopada 1942 roku był członkiem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej a potem żołnierzem Armii Krajowej pod pseudonimem "Mamut".  Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym 

Pan Janusz był naszym wieloletnim członkiem, zawsze żywo zaangażowanym w sprawy naszego stowarzyszenia.  Szczególnie zapamiętam Jego Osobę jako jednego z promotorów konferencji  “Zaolzie I Zaolziacy. Genius loci, genius populi” w Jabłonkowie, w Republice Czeskiej w 2014 roku, której współorganizatorem była Światowa Rada Badań nad Polonią.  Ta międzynarodowa konferencja odbiła się szerokim echem w regionalnych i polskich mediach: 

Cześć Jego Pamięci!

Nekrolog