do jednoznacznego potępienia agresji Federacji Rosyjskiej i Białorusi na Ukrainę i do niezwłocznego przystąpienia do wdrożenia jak najsurowszych sankcji wobec rosyjskiego państwa-agresora i Białorusi.

Wzywamy kraje Zachodu do podjęcia skutecznych działań, w tym zwiększenia pomocy dla Ukrainy, która padła ofiarą niesprowokowanej agresji militarnej ze strony Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Jednocześnie potępiamy Niemcy jako lidera państw europejskich za zablokowanie najskuteczniejszej pokojowej sankcji w postaci usunięcia Rosji z systemu SWIFT dostępnej społeczności międzynarodowej w momencie zbrojnego ataku na Ukrainę. 

Wzywamy rządy Zachodu do podjęcia działań, które uniemożliwią penetrowanie i zanieczyszczanie przez Federację Rosyjską i Białoruś międzynarodowej info-sfery propagandą wojenną i mową nienawiści.

Wzywamy państwa członkowskie do przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej oraz mapy drogowej do osiągnięcia członkostwa w NATO.

Wzywamy wszystkie państwa  Międzymorza do zwiększenia nakładów na obronność w imię wspólnego bezpieczeństwa oraz zwiększenie bezpieczeństwa informacyjnego poprzez sprawną eliminację rosyjskiej propagandy wojennej z cyberprzestrzeni oraz usuwanie z domeny publicznej prawomocnie skazanych kłamców.      

Wzywamy organizacje międzynarodowe do wszczęcia śledztwa w celu ścigania międzynarodowej zbrodni przeciwko pokojowi popełnionej przez Federację Rosyjską przy współpracy z Białorusią przeciw Ukrainie oraz do podjęcia działań prawnych przeciwko indywidualnym sprawcom międzynarodowej zbrodni przeciw pokojowi popełnionych przez Rosjan oraz obywateli Białorusi odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę.

Wyrażamy nasze pełne poparcie dla narodu ukraińskiego i państwa ukraińskiego w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji militarnej wspieranej przez reżim Białorusi.

Zarząd  Światowego Stowarzyszenie Polaków „Republika Polonia”                        Zarząd Światowej Rady Badań nad Polonią