Rola mediów tradycyjnych i cyfrowych
w podtrzymywaniu więzi narodowych
oraz tworzeniu i utrwalaniu
dziedzictwa narodowego Polaków
poza granicami Kraju


PROGRAM KONFERENCJI

Plakat


Organizatorzy:

 Światowa Rada Badań nad Polonią
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Historii UKSW
Światowe Stowarzyszenie „Republika Polonia”
Fundacja Polonia Semper Fidelis