Pod koniec 2022 r. został uruchomiony przez Światową Radę Badań nad Polonią /ŚRBnP/ Portal Dziedzictwa Polonii www.dziedzictwopolonii.pl Jest on efektem wielomiesięcznych prac badaczy oraz redakcji i dyskusji (także w formie międzynarodowej konferencji jaka odbyła się w Warszawie) na temat tego, czym jest dziedzictwo Polaków na świecie, jakie działania się na niego składają, jakie osoby się na jego dorobek złożyły.

To I etap wieloletniego projektu naszego towarzystwa naukowego. Zachęcamy Państwa do odwiedzania Portalu i dzielenia się z redakcją artykułami i materiałami biograficznymi na temat zasłużonych Polaków i działalności Polonii na przestrzeni dziesiątków lat.

Projekt został dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2022".

Wiesław Gołębiewski - prezes ŚRBnP