Jego Ekscelencja Mark Brzeziński

Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Aleje Ujazdowskie 29/31

00-540 Warszawa. Polska

 

Re: TVN 24 łamie standardy rzetelności dziennikarskiej, atakując św. Jana Pawła II poprzez fabrykowanie kłamstw (Franciszkańska 3)

New Port Richey, 31 marca 2023r.

Szanowny Panie Ambasadorze,

W imieniu Światowej Rady Badań nad Polonią oraz Polonii na świecie zwracam się do Państwa, aby kategorycznie zaprotestować przeciwko próbom zniesławienia osoby i dzieła, wielkości i świętości św. Jana Pawła II, największego polskiego bohatera i autorytet Tysiąclecia oraz wielki symbol zwycięstwa Ameryki nad Związkiem Sowieckim w Zimnej Wojnie.

Autorzy TVN (Franciszkańskiej 3) oskarżają św. Jana Pawła II o ukrywanie zbrodni popełnionych przez trzech polskich księży podczas jego pracy w Arcybiskupstwie Krakowskim. Posługują się jednak starymi komunistycznymi aktami, sfabrykowanymi kłamstwami, wykorzystywanymi do ścigania Kościoła Katolickiego i Narodu Polskiego, pomijają istotne sprzeczne informacje i ignorują ważny, relewantny kontekst prawny i historyczny. Sam program jako taki wykazuje wyraźne cechy fabrykowania fałszywych dowodów przeciwko św. Janowi Pawłowi II, przypominając metody stosowane przez komunistycznych prześladowców.

Stad, jest dla nas oczywiste, że amerykańska TVN24 narusza podstawowe standardy rzetelności dziennikarskiej, zarówno polskich, jak i amerykańskich. Naruszenie to jest jednym z wielu antypolskich deliktów TVN 24.   Jednak ze względu na nadzwyczajną charyzmę Jana Pawła II w Polsce, to naruszenie nabrało takiego ciężaru gatunkowego, że może zmienić tradycyjnie proamerykańskie polskie społeczeństwo na społeczeństwo antyamerykańskie po raz pierwszy w historii.  Jako, że Polska jest największym i najbardziej niezawodnym amerykańskim strategicznym sojusznikiem w Europie kontynentalnej, niszczenie społecznego poparcia dla ścisłej współpracy poważnie szkodzi zarówno interesom amerykańskim, jak i polskim.

Dziękujemy za życzliwą uwagę i wyrażamy ufność, że działania TVN24 szkodliwe, niespełniające standardów rzetelności, spotkają się szybko z niezbędną interwencją właściwych władz USA, dzięki umiejętnej pomocy Waszej Ekscelencji.

Z wyrazami szacunku,

Walter Wiesław Gołębiewski , MBA – prezes Światowej Rady Badań nad Polonią

5340 Merkin Pl, New Port Richey, Florida 34 655, USA

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.