Rola polskich weteranów II wojny światowej w budowę polonijnych środowisk emigracyjnych oraz opozycji antykomunistycznej w Kraju

 

Call for Papers

Karta Zgloszeniowa

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący – mgr Walter Wiesław Gołębiewski - prezes ŚRBnP; 

Zastępca Przewodniczącego – Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński;

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego – dr Aneta Hoffmann - Dyrektor Public Relations ŚRBnP;  

Redaktor Naczelny Portalu Dziedzictwo Polonii – dr. hab. Joanna Pyłat;

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

prof. Wiesław Jan Wysocki,  

mgr Ewa Wysga - Sekretarz ŚRBnP,

dr Maria Szonert-Binienda,

ks. dr Zdzisław Malczewski,

ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej,

dr Jacek Cholewski,

mgr Anna Panishava.