Międzynarodowa  konferencja  naukowa organizowana w USA
Orchard Lake Schools – Polish Mission
9-11 Pażdziernika 2020r
Pt. „Udział i rola Polonii amerykańskiej w kształtowaniu stosunków polityczno-społecznych pomiędzy USA i Polską w XX i XXI wieku”
organizowana przez
Światową Radę Badań nad Polonią
Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Misję Polską w Orchard Lake Schools
Koalicję Polonii Amerykańskiej
Kongres Polonii Amerykańskiej – Oddział Zachodniej Florydy

Szczegółowe informacje

 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

              Formularz zgłoszeniowy na konferencję