Szanowni Państwo

Poniżej materiały z czeskich mediów relacjonujących Konferencję Międzynarodową: "Zaolzie i Zaolziacy - genius loci, genius populi". 

Proszę kliknąć na temat. Relacja ukazała się w: 

Czeskim Radio Ostrawa, audycja Wydarzenia: Migawki z międzynarodowej konferencji "Zaolzie i Zaolziacy - genius loci, genius populi" 

Telewizji Czeskiej trzeci z kolei reportaż, z dnia 10.08

w miesięczniku Zwrot nr 8 na str. 44;

Głosie Ludu artykuł na str. 1 i 3