Z ogromnym żalem Zarząd i członkowie naszego Stowarzyszenia przyjęli w dniu 1.04.2016 r. wiadomość o śmierci członka Zarządu naszej organizacji, Posła na Sejm RP Pana Artura Górskiego. W jego osobie żegnamy wielkiego patriotę, oddanego działaniom na rzecz Polonii na dawnych Kresach Wschodnich II RP, miłośnika i propagatora polskiej historii, osobę czułą na ludzkie nieszczęście. Z jego inicjatywy Światowa Rada Badań nad Polonią zorganizowała w 2014 r. międzynarodową konferencję naukową poświęconą mediom polonijnym. Był dla nas wzorem szerokiej aktywności na polu społecznym.

 

Dr Artur Górski z zawodu politolog, dziennikarz, wykładowca akademicki. Był posłem na Sejm RP 4 kadencji w latach 2005-2016, działaczem społecznym, człowiekiem oddanym Ojczyźnie, głęboko wierzącym.

 

Żonie, synowi i Bliskim składamy płynące z całego świata najszczersze kondolencje.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

 

1.04.2016 r.

 

Światowa Rada Badań nad Polonią

 

 

Ostatni referat w ramach działalności w Światowej Radzie Badań nad Polonią Pana Doktora Artura Górskiego - "Deportowani i zniewoleni"