Szanowni Państwo,

Światowa Rada Badań nad Polonią

Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   

ZAPRASZAJĄ  DO UDZIAŁU W  MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWEJ

Rola wychodźstwa polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków na emigracji i w krajach byłego ZSRS

9-10 czerwca 2017 r.

w gmachu Wydziału  nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

 

 W załączeniu przesyłamy zaproszenie i formularz zgłoszeniowy.

Łączymy wyrazy szacunku,

Organizatorzy

O Konferencji - kliknij tutaj

Formularz zgłoszeniowy - kliknij tutaj

Program kliknij tutaj