Autor: Walter Wiesław Gołębiewski

                                                                                                                                       

Wizyta Prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce

 

                                                                                                                                                  

Wizyta Donalda Trumpa w Polsce była wspaniałym sukcesem politycznym zarówno dla Stanów Zjednoczonych jak i dla Polski.

Był to niewątpliwie przełom na scenie politycznej naszych państw, gdzie po wielu dekadach polityki „poprawności politycznej „ pojawia się nowy prezydent USA, który w samym środku Europy podczas oficjalnej wizyty w Polsce, mówi prawdę o historii Polski, tak często zakłamywanej przez innych, o naszych wartościach, o Bogu, o polskim Papieżu Janie Pawle II, o dumie narodowej Polaków i walce o wolność  i niepodległość.

 

                                                                                                                                                  

To przemówienie Donalda Trumpa na placu Krasińskich w Warszawie w dniu 6 lipca 2017r przejdzie do historii zarówno Polski jak i Stanów Zjednoczonych.  Nigdy jeszcze prezydent najpotężniejszego na świecie mocarstwa nie wypowiadał się tak pozytywnie i wspaniale o Polsce i Polakach. Pozwolę sobie przytoczyć niektóre tylko stwierdzenia Donalda Trumpa z tego historycznego przemówienia:

- Wasz Naród jest dumny i wielki, bo wielki jest Wasz duch w obronie wolności i niepodległości.

- Zawsze broniliście naszej zachodniej cywilizacji np./ 1920r/. Polski duch – duchem Europy.

- Polska to Kraj wielkich bohaterów. Był okres w Waszej historii, kiedy utraciliście waszą ziemię, ale nigdy nie utraciliście Waszego ducha i dumy narodowej.

- Nauka Papieża Jana Pawła II to Jego wkład w odzyskanie niepodległości – My chcemy Boga.

- Mamy wielu wspólnych bohaterów w walce o wolność Stanów Zjednoczonych i Polski.   

- Powstanie Warszawskie 1944r to wyraz heroizmu i polskiej dumy narodowej.

- Niech Bóg błogosławi Polskę i Polaków.

- Historia Polski to historia ludzi, których nigdy nie udało się złamać i którzy nigdy, nie zapomnieli, kim są - deklarował prezydent Donald Trump, przy oklaskach zgromadzonych tłumów na placu Krasińskich w Warszawie. Prezydent USA Donald Trump osobiście powitał nielicznych już weteranów Powstania Warszawskiego obecnych podczas Jego przemówienia.

Tak naturalnego, wspaniałego i prawdziwego przemówienia wygłoszonego przez polityka tej rangi - Prezydenta Stanów Zjednoczonych, dawno nie słyszał świat, a w szczególności najbardziej zainteresowani a więc Polacy, Amerykanie i Cała Europa. Dla wielu z nich był to polityczny szok po latach „poprawności politycznej” gdzie właśnie eliminowano, narodowe niepodległościowe aspiracje i ambicje, wiarę w Boga, czy niewygodną dla liberalizmu prawdę historyczną.  

 

                                                                                                                                                  

To przemówienie, mam nadzieję, że będzie przełomem na scenie politycznej zarówno w Polsce jak i w USA na drodze do powracania do fundamentalnych wartości, jakimi w zachodniej cywilizacji była: wolność i niepodległość narodów i państw, swoboda wyznań religijnych, naturalna rodzina, zachowanie praw człowieka.  

 

Światowa globalizacja społeczno – kulturowa, serwowana nam od lat przez lewicowo liberalnych polityków, to ideologia niszcząca nasze wyznawane wartości i nasze narody. Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015r oraz prezydenckie w USA w 2016r zmieniają charakter polityczno- gospodarczej rzeczywistości w obu naszych krajach. Dbałość o bezpieczeństwo i dobro własnego narodu i obywatela staje się sprawą priorytetową a nie chore ideologie: poprawności politycznej, gender czy globalizacji kulturowej świata. 

W czasie tej krótkiej wizyty w Polsce prezydent Donald Trump spotkał się z prezydentem dr. Andrzejem Dudą i uczestniczył w inauguracji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie. Ta inicjatywa 12 państw Unii Europejskiej zmierza głównie do uniezależnienia się od dostaw ropy i gazu od jedynego tylko dostawcy tj. Rosji.  Donald Trump na tym Szczycie Trójmorza mówił, że Stany Zjednoczone są gotowe rozszerzyć energetyczną współpracę z tym regionem UE i zagwarantować dostęp do źródeł energii, tak aby Polska i jej sąsiedzi nie byli uzależnieni tylko od jednego dostawcy energii.

                                                                                                                                                  

W sprawach NATO prezydent Donald Trump podziękował  Polsce, za przyjęcie amerykańskich żołnierzy na naszej ziemi i potwierdził zobowiązania NATO wynikające z art.5  o wspólnym bezpieczeństwie  obronnym wszystkich członków NATO w sytuacji zagrożenia wojennego. Donald Trump w czasie tej wizyty w Polsce wielokrotnie podkreślał, że Polska i Stany Zjednoczone są przykładem państw i narodów, które nie boją się i mają odwagę bronić naszej zachodniej cywilizacji. Zebrane tłumy Polaków w Warszawie wszędzie w czasie tej wizyty entuzjastycznie pozdrawiały prezydenta Donalda Trumpa.