Amerykańska Częstochowa, PA

 

 

Prawdziwa współpraca Polonii z Ojczyzną jest możliwa – V Forum Polonijne

 

Kolejne już V Forum Polonijne odbyło się 14-15 kwietnia 2018r w Amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii pod hasłem „ Polonia Semper Fidelis – Budujemy wspólny front patriotyczny”. Te patriotyczne, niepodległościowe spotkania przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP oraz delegacji Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej udowadniają, że po obu stronach są starania budowania wspólnego, polskiego frontu patriotycznego.

Gospodarzem V Forum był jak zwykle Zakon Ojców Paulinów opiekujący się Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, USA, natomiast program V Forum przygotowała Koalicja Polonii Amerykańskiej -/ CPA. Coalition of Polish Americans/ w osobach prezesa CPA dr. Stanisława Śliwowskiego oraz prezesa Klubu Gazety Polskiej z Filadelfii Tadeusza Antoniaka. Dwu dniowy program V Forum był bardzo bogaty, bo zawierał szereg ważnych tematów takich jak:

- Rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

- Niepodległość Państwa Polskiego – współczesne wyzwania.

- Relacje polsko-żydowskie, zarys historyczny i problemy bieżące.

- Walka o dobre imię Polski – cele i działania.

- Prezentacja Raportu Technicznego Rządowej Podkomisji do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej z 10.04.2010r.

Organizatorzy zasłużyli sobie na szczególne gratulacje za wspaniałą organizację i wielki wysiłek włożony w przygotowanie tegorocznego V Forum. Polonia wyjątkowo licznie przybyła na V Forum. Jest to najlepszy dowód potrzeby organizowania tego typu spotkań, oraz wielkiego znaczenia tych corocznych spotkań Amerykańskiej Polonii.

W tym roku do Sanktuarium w Amerykańskiej Częstochowie zjechali się przedstawiciele z prawie wszystkich ważnych ośrodków polonijnych z USA i Kanady, delegacje z Chicago, Michigan, Massachusets, Maryland, Virginii, Florydy, Kalifornii, Ohio, Pennsylvanii, NY, NJ, Connecticut, Caroliny, Georgi, Kanady.                                                

V Forum było wielkim sukcesem z racji bardzo dobrej organizacji i bogatego, oraz bardzo ważnego niepodległościowo-patriotycznego programu. Wygłoszono /w sobotę 14.04.br/, 15 ciekawych referatów podzielonych na cztery programowe panele, a prelegentami byli: Senator RP prof. Jan Żaryn, dr Teofil Lachowicz, Ks. Biskup Stanisław Stefanek, Ks. dr Jarosław Wąsowicz, mgr. Wiesław Gołębiewski, Ks dr. Tomasz Seweryn, red. Tomasz Sakiewicz, red. Tadeusz Płużański, prof. Marek Chodakiewicz, dr. Ewa Kurek, mec. dr. Maria Szonert Binienda, red. Jacek Szklarski, red. Filip Frąckowiak, red. Wacław Kujbida. W części artystycznej V Forum wystąpili Paweł Piekarczyk, Karol Cieplica, Dariusz Kowalski, a wystawy przygotowali Grzegorz Tymiński „Ks. Jerzy Popiełuszko” oraz Tadeusz Antoniak „ Milion z za Oceanu”.

Drugi dzień V Forum w niedzielę /15.04.br/ to Msza Św. celebrowana przez Ks. Biskupa Stanisława Stefanka. Apel Pamięci- złożenie wieńców pod Pomnikiem Smoleńskim na cmentarzu. W tym dniu poświęconym głównie tragedii smoleńskiej z 10.04.2010r w imieniu Rodzin Katyńskich i Smoleńskich piękne przemówienie wygłosiła Pani Anna Wojtowicz z Chicago, a Pan minister Antoni Macierewicz oraz członkowie Podkomisji Rządowej do spraw ponownego zbadania katastrofy nad Smoleńskiej zapoznali nas z wynikami Raportu Technicznego tej Podkomisji wraz z prezentacją filmu naukowego pokazującego przebieg tej tragedii. Tragedii, która doprowadziła do śmierci 96 osób w tym prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii oraz 94 osób najwyższej rangi przedstawicieli: Rządu i Parlamentu RP, Kościoła, dowódców Wojska Polskiego, oraz przedstawicieli społeczno-politycznych organizacji.

Po prezentacji wyników badania tej Podkomisji odbyła się bardzo ciekawa panelowa dyskusja /pytania i odpowiedzi/, w której to członkowie Podkomisji odpowiadali na szereg pytań zadawanych ze strony uczestników V Forum. Odpowiedzi naukowców – członków Podkomisji były bardzo rzeczowe i precyzyjne i wyjaśniały przebieg zdarzeń, które doprowadziły do śmierci 96 osób.

Moja wypowiedź na zakończenie tej panelowej dyskusji sprowadzała się do szczególnego podziękowania Panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi oraz wszystkim członkom, polonijnym naukowcom, tej Podkomisji za olbrzymi wkład pracy, jaki z Ich strony został dokonany, abyśmy mogli poznać prawdę, co spowodowało śmierć tych 96 osób na pokładzie samolotu wojskowego Tu-154 M w dniu 10,04,2010r pod Smoleńskiem. Odwaga i determinacja ministra      A. Macierewicza i wszystkich Członków tej Podkomisji pozwoliła obronić honor polskiego żołnierza i dobre imię Polaków i Polski, ponieważ od 11.04.2018r , dla światowej opinii, według stanowiska Rządu RP , nie obowiązuje już kłamliwy Raport rosyjski MAK, Tatiany Anodiny, oraz Jerzego Millera z 29.07.2011r.

Cała ta praca badawcza Podkomisji działającej w wyjątkowo trudnej politycznej oraz społecznej atmosferze /kłamstwa i obelgi kierowane pod adresem Pana ministra A. Macierewicza i Członków Podkomisji ze strony tzw. „totalnej opozycji”/ to najlepszy przykład konstruktywnej współpracy przedstawicieli nauki ze środowisk polonijnych, z przedstawicielem Władzy RP w osobie ministra A. Macierewicza. Szkoda, że takich wspaniałych przykładów współpracy Kraj/Polonia w wielu dziedzinach gospodarki i kultury trudno jest podać więcej. Minister A. Macierewicz i Członkowie Podkomisji udowodnili, nie słowami tylko czynem, że taka prawdziwa współpraca jest możliwa. Gorącymi brawami uczestnicy V Forum dziękowali wszystkim Członkom Podkomisji.

Walter Wiesław Gołębiewski.             Floryda 20.04.2018r.

 

Video z konferencji