Zarząd Światowej Rady Badań nad Polonią / stan z 2020r/

 1. Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes /USA/
 2. prof. dr hab. Waldemar Gliński – Wiceprezydent do spraw naukowych /Polska/
 3. Joanna Pyłat – Wiceprezydent /WB, Polska/
 4. Ewa Wysga – Sekretarz Generalny /Polska/
 5. Inż. Jacek Cholewski – Skarbnik /Australia, Polska/
 6. dr hab. Wiesław Wysocki – Członek Zarządu /Polska/
 7. dr. Maria Szonert-Binienda – Członek Zarządu /USA/
 8. Senator RP Piotr Andrzejewski – Członek Zarządu /Polska/
 9. Hanna Panisheva – Członek Zarządu /Białoruś/
 10. prof. dr hab. Bernard Kołodziej – Członek Zarządu /Polska/
 11. dr. Zbigniew Malczewski – Członek Zarządu /Brazylia/
 12. Agnieszka Bogucka – Członek Zarządu /Polska/
 13. Kielich Rainka Hanna – Członek Zarządu /Polska/
 14. mgr Aneta Hoffmann – Członek Zarządu /Polska/
 15. mgr Wojciech Walulik – Członek Zarządu /Polska/