ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ

Światowa Rada Badań nad Polonią (d. Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią) – zarejestrowane w 1997 Towarzystwo Naukowe mające na celu zacieśnianie związków pomiędzy nauką w kraju i na emigracji w zakresie badań nad dziedzictwem polskiego uchodźstwa niepodległościowego.

W 1996 z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie (PTNO) odbyło się w Lublinie spotkanie organizacyjne. W konsekwencji utworzono Sekretariat w skład którego weszli profesorowie: Edward Szczepanik, ks. Edward Walewander i Tadeusz Radzik. W czerwcu 1997 tymczasowy Sekretariat został przekształcony w „Radę Porozumiewawczą Badań nad Polonią” na czele Zarządu której stanął prof. dr Edward Szczepanik. W maju 2001 Rada Porozumiewawcza zmieniła nazwę na „Światowa Rada Badań nad Polonią”. Prezesem ŚRBnP został prof. dr Andrzej Targowski, a prof. dr Edward Szczepanik otrzymał godność prezesa honorowego. Aktualnie od czerwca 2007 prezesem ŚRBnP został wybrany mgr Walter, Wiesław Gołębiewski z USA.

ŚRBnP koordynuje działalność naukową badań polonijnych i upowszechnianie wiedzy o Polonii. Cele te realizuje m.in. poprzez inicjowanie i koordynowanie badań naukowych, organizowanie zjazdów, konferencji odczytów naukowych, gromadzenie dokumentacji i wydawnictw polonijnych, wydawanie periodyku prezentującego wyniki badań polonijnych, upowszechnianie wiedzy o Polonii, współpracę z władzami, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

PARTNERZY TEGOROCZNEJ KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ RADĘ:

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJSenat Rzeczypospolitej Polskiej


INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOUKSW


KOALICJA POLONII AMERYKAŃSKIEJCPA