Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Zbigniewa Andrzeja Judyckiego, wybitnego badacza i znawcy dziejów Polonii i Polaków za granicą.

Ta tragiczna wiadomość wstrząsnęła nami do głębi, ponieważ profesora Judyckiego – dziennikarza, publicystę, wydawcę, naukowca i działacza polonijnego, znaliśmy, jako człowieka odpowiedzialnego, godnego zaufania – Kolegę, na którą zawsze można było liczyć.  Ostatnio śp. prof. Zbigniew Judycki współpracował z nami przy tworzeniu Portalu Dziedzictwa Polonii, swoim zaangażowaniem i wiedzą wniósł ogromny wkład w realizację tego projektu. Tym boleśniej odczuwamy stratę naszego przyjaciela, który na trwałe zapisał się w historii polskiej humanistyki.

Rodzinie zmarłego śp. prof. dr hab. Zbigniewa Andrzeja Judyckiego w imieniu Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią i wszystkich członków Rady składamy najszczersze kondolencje, wyrazy szczerego współczucia i serdecznego żalu.

Z wyrazami szacunku:

W imieniu Światowej Rady Badań nad Polonią – prezes Wiesław Walter Gołębiewski