Czterdziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce chcemy upamiętnić w formie konferencji naukowej zatytułowanej: „ Emigracja Stanu Wojennego, przyczyny, charakter i znaczenie dla Polski z perspektywy 40 lat”. Na konferencji pragniemy zaprezentować najważniejsze zagadnienia dotyczące tamtego okresu. Pragniemy pokazać, jakie były przyczyny, charakter i losy przeszło milionowej emigracji stanu wojennego i jakie ma to znaczenie dla Polski współcześnie. Jaki wpływ na charakter życia polonijnego miała fala emigracyjna stanu wojennego? Jakie organizacje polonijne powstawały w USA, Europie Zachodniej czy Australii w wyniku napływu tej fali emigracyjnej? Jaki charakter i cele stawiały sobie wówczas te organizacje i jak wyglądała ich współpraca z Ojczyzną? Nie sposób tu pominąć działalności takich organizacji jak POMOST, czy wielu innych, oraz ich zaangażowania na rzecz przyjęcia Polski do NATO.

Istotna jest również analiza jak zachowały się władze polskie wobec Emigracji Stanu Wojennego oraz jak rozliczono w III RP zbrodnie komunistyczne dokonane na pokoleniu lat 80-tych. Istotne jest jak emigracja ta ocenia tzw. „transformację ustrojową” z PRL do III RP i jaki ma to wpływ na obecną współpracę władz polskich z Emigracją Stanu Wojennego. Ważna jest też ocena obecnej pozycji tej polskiej grupy emigracyjnej w krajach ich zamieszkania oraz ocena ich potencjału na rzecz kraju.

Celem konferencji jest zgromadzenie materiału badawczo-naukowego nt. Emigracji Stanu Wojennego z perspektywy tejże emigracji oraz wypracowanie wniosków, w jaki sposób ułożyć obecne relacje tak, aby współpraca Emigracji Stanu Wojennego z Polską była korzystna dla obu stron, bo jesteśmy jednym polskim narodem.

Planowani prelegenci:  Przedstawiciele Emigracji Stanu Wojennego z USA, Kanady, Europy, i Australii, badacze emigracji polskiej i okresu stanu wojennego, oraz przedstawiciele władz RP.

Odbiorcy:   Polacy w kraju i poza jego granicami. Materiał konferencyjny będzie również dostępny w języku angielskim. 

Organizacja konferencji:   tradycyjna o ile warunki pandemii Covid-19 na to pozwolą i on line dla odbiorców na całym świecie, w Centrum Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Clearwater, FL, USA.

Efekty konferencji: upamiętnienie losów Emigracji Stanu Wojennego w 40 rocznice grudnia 1981 roku, wideo nagrania wystąpień prelegentów na żywo oraz video zamieszczone na stronie SRBnP, publikacja referatów konferencyjnych oraz wypracowanie rekomendacji zacieśnienia współpracy kraj - Emigracja Stanu Wojennego. 

Harmonogram projektu: Dwudniowa konferencja 15-16 Październik 2021r połączona z dorocznym walnym zgromadzeniem ŚRBnP 

Celem konferencji jest zgromadzenie materiału badawczo-naukowego nt. Emigracji Stanu Wojennego z perspektywy tejże emigracji oraz wypracowanie wniosków, w jaki sposób ułożyć obecne relacje tak, aby współpraca Emigracji Stanu Wojennego z Polską była korzystna dla obu stron, bo jesteśmy jednym polskim narodem.

Ze szczególną uwagą podjęte zostaną zagadnienia związane

z funkcjonowaniem różnego rodzaju organizacji i instytucji służących kształceniu

i wychowaniu młodego pokolenia Polaków: szkolnictwo, organizacje skautingowe, zespoły artystyczne, środki przekazu masowego i in.

Ukazana zostanie rola Kościoła katolickiego oraz duszpasterstwa polonijnego w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej.

Przedstawimy również wybitne osobistości na emigracji, które zasłużyły się w tej dziedzinie. Organizatorzy podejmą starania zmierzające do wydani wygłoszonych referatów w publikacji pokonferencyjnej.

W załącznikach przesyłamy formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu prosimy o przesłanie na adres: Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01 – 938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, pokój 315, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 15 sierpnia 2021 r. Teksty referatów prosimy przesłać na wskazany powyżej adres również w tym terminie. Liczymy na udział Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych wystąpień, jak i w charakterze uczestników.

Z wyrazami szacunku,

Walter Wiesław Gołębiewski, MBA – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią,

  1. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW- Wiceprezes do Spraw Naukowych Światowej Rady Badań nad Polonią

Formularz zgłoszeniowy