Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 28 stycznia 2023 roku zmarł Piotr Letowt-Vorbek - wybitny działacz polonijny, od 18 czerwca 2008 roku członek Światowej Rady Badań nad Polonią, a w okresie 7/11/2008-12/04/2013 członek Zarządu naszego stowarzyszenia.

Piotr Letowt-Vorbek, herbu Lemiesz, urodził się 29 czerwca 1942 r. w folwarku Kraskowszczyzna w powiecie Oszmiana woj. wileńskiego. Jego ojciec Kazimierz był oficerem Armii Krajowej. Piotr Letowt-Vorbek po wojnie studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Melioracji. Jednak chcąc uniknąć aresztowania za działalność antyrządową, w 1965 roku wyjechał do Londynu, gdzie ukończył studia (budownictwo lądowe). Następnie w 1974 roku wyjechał do RPA, gdzie połączył się z bratem i pracował jako inżynier w kopalniach węgla.

Działalność polonijną rozpoczął po powrocie z pierwszej wizyty w Londynie, gdzie w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) poznał i zaprzyjaźnił się z Arturem Rynkiewiczem. Będąc w RPA, Piotr Letowt-Vorbek stał się wyjątkowo aktywnym działaczem polonijnym oraz społeczności emigracyjnej. Po swym pobycie w Wiedniu, gdzie nawiązał kontakty z polskimi uchodźcami, i powrocie do RPA, osobiście i zupełnie bezinteresownie pozyskał od Prezydenta RPA zapewnienie o specjalnym traktowaniu polskich imigrantów w tym kraju.

Śp. Piotr Letowt-Vorbek pozostawił po sobie szereg opracowań o problemach środowiskowych w Europie i Afryce Południowej. Był czynnym uczestnikiem światowych kongresów takich, jak Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata w Rzymie (1979 r., 1981 r.), III Światowego Kongresu Uczonych Polskiego Pochodzenia (Warszawa i Kraków 1989 r.), III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy (Warszawa 2007 r.). Był także tłumaczem przysięgłym technicznym Sądu Najwyższego RPA oraz uzdolnionym fotografikiem.

Bratu i rodzinie składamy szczere kondolencje.

Cześć Jego pamięci !

Zarząd Światowej Rady Badań nad Polonią